Engel & Wir - Alles über Engel

Der 2. Geburtschutzengel

Anhand nachstehender Tabelle haben Sie die Möglichkeit Ihren 2. Geburtsschutzengel zu finden. Der 2. Geburtschutzengel steht für den emotionalen Körper.

 

Tabellarische Übersicht für den 2. Geburtschutzengel

 

01.01. Damabiah 01.07. Seheiah
02.01. Manakel 02.07. Reiyel
03.01. Eyael 03.07. Omael
04.01. Habuhiah 04.07. Lekabel
05.01. Rochel 05.07. Lekabel / Vasariah
06.01. Jamabiah 06.07. Vasariah
07.01. Haiaiel 07.07. Yehuiah
08.01. Mumiah 08.07. Lehahiah
09.01. Vehuiah 09.07. Chavakhiah
10.01. Jeliel 10.07. Menadel
11.01. Sitael 11.07. Aniel
12.01. Elemiah 12.07. Haamiah
13.01. Mahasiah 13.07. Rehael
14.01. Lelahel 14.07. Ieiazael
15.01. Achaiah 15.07. Hahahel
16.01. Kahetel 16.07. Mikael
17.01. Haziel 17.07. Veuliah
18.01. Aladiah 18.07. Yelahiah
19.01. Lauviah 19.07. Sealiah
20.01. Hahaiah 20.07. Ariel
21.01. Jezalel 21.07. Asaliah
22.01. Mebahel 22.07. Mihael
23.01. Hariel 23.07. Vehuel
24.01. Hakamiah / Leaviah 24.07. Daniel
25.01. Kaliel 25.07. Hahasiah
26.01. Leuviah 26.07. Hahasiah / Imamiah
27.01. Pahaliah 27.07. Imamiah
28.01. Nelkhael 28.07. Nanael
29.01. Yeiayel 29.07. Nithael
30.01. Melahel 30.07. Mebahiah
31.01. Haheuiah 31.07. Poyel
01.02. Nith-Haiah 01.08. Nemamiah
02.02. Haaiah 02.08. Yeialel
03.02. Jerathel 03.08. Harahel
04.02. Seheiah 04.08. Mitzrael
05.02. Reiyel 05.08. Umabel
06.02. Omael 06.08. Iahhel
07.02. Lekabel 07.08. Anauel
08.02. Vasariah 08.08. Mehiel
09.02. Yehuiah 09.08. Damabiah
10.02. Lehahiah 10.08. Manakel
11.02. Chavakhiah 11.08. Eyael
12.02. Menadel 12.08. Habuhiah
13.02. Aniel 13.08. Rochel
14.02. Haamiah 14.08. Jamabiah
15.02. Rehael 15.08. Haiaiel
16.02. Ieiazael 16.08. Mumiah
17.02. HahahelHahahel 17.08. Vehuiah
18.02. Mikael 18.08. Jeliel
19.02. Veuliah 19.08. Jeliel / Sitael
20.02. Yelahiah 20.08. Sitael
21.02. Sealiah 21.08. Elemiah
22.02. Ariel 22.08. Mahasiah
23.02. Asaliah 23.08. Lelahel
24.02. Mihael 24.08. Achaiah
25.02. Vehuel 25.08. Kahetel
26.02. Daniel 26.08. Haziel
27.02. Hahasiah 27.08. Aladiah
28.02. Imamiah 28.08. Lauviah
29.02. Imamiah 29.08. Hahaiah
01.03. Nanael 30.08. Jezalel
02.03. Nithael 31.08. Mebahel
03.03. Mebahiah 01.09. Hariel
04.03. Poyel 02.09. Hakamiah
05.03. Nemamiah 03.09. Leaviah
06.03. Yeialel 04.09. Kaliel
07.03. Harahel 05.09. Leuviah
08.03. Mitzrael 06.09. Pahaliah
09.03. Umabel 07.09. Nelkhael
10.03. Iahhel 08.09. Yeiayel
11.03. Anauel 09.09. Melahel
12.03. Mehiel 10.09. Haheuiah
13.03. Damabiah 11.09. Nith-Haiah
14.03. Manakel 12.09. Haaiah
15.03. Eyael 13.09. Jerathel
16.03. Habuhiah 14.09. Seheiah
17.03. Rochel 15.09. Reiyel
18.03. Jamabiah 16.09. Omael
19.03. Haiaiel 17.09. Lekabel
20.03. Mumiah 18.09. Vasariah
21.03. Vehuiah 19.09. Yehuiah
22.03. Jeliel 20.09. Lehahiah
23.03. Sitael 21.09. Lehahiah / Chavakhiah
24.03. Elemiah 22.09. Chavakhiah
25.03. Mahasiah 23.09. Menadel
26.03. Lelahel 24.09. Aniel
27.03. Achaiah 25.09. Haamiah
28.03. Kahetel 26.09. Rehael
29.03. Haziel 27.09. Ieiazael
30.03. Aladiah 28.09. Hahahel
31.03. Lauviah 29.09. Mikael
    30.09. Veuliah
01.04. Hahaiah 01.10. Yelahiah
02.04. Jezalel 02.10. Sealiah
03.04. Mebahel 03.10. Ariel
04.04. Hariel 04.10. Asaliah
05.04. Hakamiah 05.10. Mihael
06.04. Leaviah 06.10. Vehuel
07.04. Kaliel 07.10. Daniel
08.04. Leuviah 08.10. Hahasiah
09.04. Pahaliah 09.10. Imamiah
10.04. Nelkhael 10.10. Nanael
11.04. Yeiayel 11.10. Nithael
12.04. Melahel 12.10. Mebahiah
13.04. Haheuiah 13.10. Poyel
14.04. Nith-Haiah 14.10. Nemamiah
15.04. Haaiah 15.10. Yeialel
16.04. Jerathel 16.10. Harahel
17.04. Jerathel  / Seheiah 17.10. Mitzrael
18.04. Seheiah 18.10. Umabel
19.04. Reiyel 19.10. Iahhel
20.04. Omael 20.10. Anauel
21.04. Lekabel 21.10. Mehiel
22.04. Vasariah 22.10. Damabiah
23.04. Yehuiah 23.10. Manakel
24.04. Lehahiah 24.10. Eyael
25.04. Chavakhiah 25.10. Habuhiah
26.04. Menadel 26.10. Rochel
27.04. Aniel 27.10. Jamabiah
28.04. Haamiah 28.10. Haiaiel
29.04. Rehael 29.10. Mumiah
30.04. Ieiazael 30.10. Vehuiah
01.05. Hahahel 31.10. Jeliel
02.05. Mikael 01.11. Sitael
03.05. Veuliah 02.11. Elemiah
04.05. Yelahiah 03.11. Mahasiah
05.05. Sealiah 04.11. Lelahel
06.05. Ariel 05.11. Achaiah
07.05. Asaliah 06.11. Kahetel
08.05. Mihael 07.11. Haziel
09.05. Vehuel 08.11. Aladiah
10.05. Daniel 09.11. Lauviah
11.05. Hahasiah 10.11. Hahaiah
12.05. Imamiah 11.11. Jezalel
13.05. Nanael 12.11. Mebahel
14.05. Nithael 13.11. Hariel
15.05. Mebahiah 14.11. Hakamiah
16.05. Poyel 15.11. Leaviah
17.05. Nemamiah 16.11. Kaliel
18.05. Yeialel 17.11. Leuviah
19.05. Harahel 18.11. Pahaliah
20.05. Harahel / Mitzrael 19.11. Nelkhael
21.05. Mitzrael 20.11. Yeiayel
22.05. Umabel 21.11. Melahel
23.05. Iahhel 22.11. Haheuiah
24.05. Anauel 23.11. Nith-Haiah
25.05. Mehiel 24.11. Haaiah
26.05. Damabiah 25.11. Jerathel
27.05. Manakel 26.11. Seheiah
28.05. Eyael 27.11. Reiyel
29.05. Habuhiah 28.11. Omael
30.05. Rochel 29.11. Lekabel
31.05. Jamabiah 30.11. Vasariah
01.06. Haiaiel 01.12. Yehuiah
02.06. Mumiah 02.12. Lehahiah
03.06. Vehuiah 03.12. Chavakhiah
04.06. Jeliel 04.12. Menadel
05.06. Sitael 05.12. Aniel
06.06. Elemiah 06.12. Haamiah
07.06. Mahasiah 07.12. Rehael
08.06. Lelahel 08.12. Ieiazael
09.06. Achaiah 09.12. Hahahel
10.06. Kahetel 10.12. Mikael
11.06. Haziel 11.12. Veuliah
12.06. Aladiah 12.12. Yelahiah
13.06. Aladiah / Lauviah 13.12. Sealiah
14.06. Lauviah 14.12. Ariel
15.06. Hahaiah 15.12. Asaliah
16.06. Jezalel 16.12. Mihael
17.06. Mebahel 17.12. Vehuel
18.06. Hariel 18.12. Daniel
19.06. Hakamiah 19.12. Hahasiah
20.06. Leaviah 20.12. Imamiah
21.06. Kaliel 21.12. Nanael
22.06. Leuviah 22.12. Nithael
23.06. Pahaliah 23.12. Mebahiah
24.06. Nelkhael 24.12. Poyel
25.06. Yeiayel 25.12. Nemamiah
26.06. Melahel 26.12. Yeialel
27.06. Haheuiah 27.12. Harahel / Mitzrael
28.06. Nith-Haiah 28.12. Umabel
29.06. Haaiah 29.12. Iahhel
30.06. Jerathel 30.12. Anauel
    31.12. Mehiel
 

 

Hier finden Sie Ihren 1. Geburtsschutzengel.

Hier finden Sie Ihren 3. Geburtsschutzengel.

 

 

Interessante Produkte in unserem Engel Shop:

 

Interessante Bücher in unserem Engel Shop: